Стручно-едукативен вебинар на Тема: „Употреба на био-активен екстракт од куркума со рецептот за вежби и кај пациенти со остеоартрит“

Date: December 14, 2021 Time: 16:00 (UTC +1)