Симпозиум „Биохемиско и хематолошко мониторирање на пациенти со COVID-19“

Date: December 24, 2021 Time: 17:00 (UTC +1)