Светски ден на срцето (World Heart Day)

Date: септември 29, 2022 Time: 19:00 (UTC +1)