Ви благодариме што го следевте вебинарот

Доколу сакате повторно да се вклучите на Вебинарот следете го линкот на поканата што ја добивте на вашата email адреса.

Thank you for following the webinar

.

If you want to re-join the Webinar, follow the link to the invitation you received at your email address.